Coachen voor leidinggevenden

Coachen maakt deel uit van het leidinggeven, zowel aan individuen als aan groepen. Doel is de medewerkers zich te laten ontwikkelen en de ruimte te geven om succesvol te zijn. Tot tevredenheid van de onderneming, de klanten, de omgeving, de leidinggever en de medewerker. Dat vraagt van een manager een gestructureerde aanpak, een open houding en zelfvertrouwen. En ook inzicht in zichzelf, in de eigen sterktes, valkuilen en drijfveren.

leidinggevenden

Aan de hand van de actuele situatie en jouw vragen krijg je een maatwerktraject aangeboden waarin zowel persoonlijke als organisatorische en economische invalshoeken worden meegenomen.

Een management coaching-traject bestaat uit:

  • Een intakegesprek, waarin we samen jouw vraag verkennen en afspraken maken voor het vervolg
  • Verkenning en analyse van de huidige situatie naar persoon en functie
  • Toekomstscenario’s en creëren van de gewenste toekomst
  • Supervisie
Algemene info

Duur: 5 tot 6 sessies van ongeveer twee uur